DOLAR

20,0969$% 0.64

EURO

21,5988% 0.93

GRAM ALTIN

1.255,74%0,48

ONS

1.943,33%-0,12

BİST100

4.768,56%4,10

BİTCOİN

556480฿%1.85313

a

2023 SAHİL GÜVENLİK, UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu başlıyor.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine KPSS puan şartı aranmadan uzman erbaş alımı yapılacağına yer verildi. Farklı branşlara yapılan uzman erbaş alımında başvurular 9 Mayıs 2023 tarihinde başlıyor. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ilanına kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte son dakika bilgileri.

ccd6e0a6f41f27cd550028121c1cec3c

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Sahil Güvenlik personel alımı ilanına başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (09 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’te yer alan
“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve
sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2023
yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilir),

g. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış
veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya
ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ğ. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay (yedek subay ve yedek astsubay dahil),
uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan
ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Başvuru yapan tüm
adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada
olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),
h. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

ı. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle
idarece feshedilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet
Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi
kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun
(atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

i. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

j. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

k) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha
fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

l) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm edilmemiş olmak,

m) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,
amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

n) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat
ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde
belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

o) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak
eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik
görüşleri benimsememiş olmak,

ö) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

p) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

r) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

s) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

ş) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden
TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin
23’üncü maddesi kapsamında Ek-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde Komando sağlık
yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak
uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla
kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak, (Adaylar; sevk edildiği
hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün
içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu
raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar),

t) Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan
tablodaki şartları karşılamak),

u. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları
tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür)

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.
NOT-2: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü
maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.
NOT-3: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların,
terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme
yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde sadece sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların
başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
NOT-4: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenecek diğer branş/branşlara aktarılabilecektir.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Sahil Güvenlik komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu 9 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Başvurular saat 14.00’da başlayacak.


YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Piyasalarda Güncel Kripto, Döviz ve Altın ve Gümüş

HIZLI YORUM YAP


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz >>> TÜM ZİYARETÇİLERİMİZ YASAL UYARI SAYFAMIZI OKUMUŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIR MUTLAKA OKUYUN!